Karlskärs Båt Clubb

Karlskär Båt Clubb


Karlskärs Båt Clubb har till ändamål att ena och tillvarata gemensamma intressen för båtägare i Ölsta med omnejd, att utveckla skicklighet i sjömanskap, samt härigenom söka höja det allmänna intresset fiir friluftsivet pa sjön.  Mer information om klubben hittar du här


Historik


Stadgar


Årsmöten


Styrelsen


Medlemskap


För medlemmar (inloggning)